Show last user logon in AD

Miňo mrmlal, že by potreboval vytiahnuť všetkých userov z AD aj posledným logonom. Chvíľu som googlil, než to konečne spĺňalo mi je predstavy.

Download

powershell -File last_user_logon_ad.ps1 -html

spraví výstup do html, zoradené od najnovšieho navrchu.

-csv spraví CSV 🙂

Po preštudovaní súboru je možné zadať ako parameter konkrétnu OU, ak treba, počet dní, odkedy má neaktivitu počítať, ..

Leave a Reply