VSS Backups fail

osRadosť preveliká ... Nielenže nepobeží napr. Volume Shadow copy, ale pravdepodobne ani zálohovacie softy, ktoré sa snažia VSS použiť, ak je prítomné ...

 

Asi to začne nefunkčnosťou záloh, potom pátraním v Event Viewri kde je problém. Tu bude zrejme kopec chybových hlášiek.

Pokiaľ nájdete hlášku "The shadow copy of volume X: could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures" ani nepátrajte ďalej, a rovno CHKDSK (Stačí v read-only móde bez /F, či má význam ho púštať v ostrom režime po reboote).

Pokiaľ nie, aj tak sa usitite, že je disk v poriadku. Na internete nájdete hafo návodov, ako dať do poriadku hlášky typu " VSS modul taký a taký is not registered".

Riešit asi niečo nižšie ako W7/2008 nemá význam.

Začnite kontrolou - "vssadmin list writers" , kde na návrate musí byť minimálne "Microsoft Software Shadow Copy provider".

Ďalej "vssadmin list writers" , s tým, že ich State má byť [1] Stable a nie [7] Failed.

Čo sa týka rôznych skriptov

=====

Re-register the VSS components

cd /d %windir%\system32
net stop vss
net stop swprv
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s vss_ps.dll
vssvc /register
regsvr32 /s /i swprv.dll
regsvr32 /s /i eventcls.dll
regsvr32 /s es.dll
regsvr32 /s stdprov.dll
regsvr32 /s vssui.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s msxml3.dll
regsvr32 /s msxml4.dll
vssvc /register
net start swprv
net start vss

=====

Trochu dlhší ....

net stop "System Event Notification Service"
net stop "Background Intelligent Transfer Service"
net stop "COM+ Event System"
net stop "Microsoft Software Shadow Copy Provider"
net stop "Volume Shadow Copy"
cd /d %windir%\system32
net stop vss
net stop swprv
regsvr32 /s ATL.DLL
regsvr32 /s comsvcs.DLL
regsvr32 /s credui.DLL
regsvr32 /s CRYPTNET.DLL
regsvr32 /s CRYPTUI.DLL
regsvr32 /s dhcpqec.DLL
regsvr32 /s dssenh.DLL
regsvr32 /s eapqec.DLL
regsvr32 /s esscli.DLL
regsvr32 /s FastProx.DLL
regsvr32 /s FirewallAPI.DLL
regsvr32 /s kmsvc.DLL
regsvr32 /s lsmproxy.DLL
regsvr32 /s MSCTF.DLL
regsvr32 /s msi.DLL
regsvr32 /s msxml3.DLL
regsvr32 /s ncprov.DLL
regsvr32 /s ole32.DLL
regsvr32 /s OLEACC.DLL
regsvr32 /s OLEAUT32.DLL
regsvr32 /s PROPSYS.DLL
regsvr32 /s QAgent.DLL
regsvr32 /s qagentrt.DLL
regsvr32 /s QUtil.DLL
regsvr32 /s raschap.DLL
regsvr32 /s RASQEC.DLL
regsvr32 /s rastls.DLL
regsvr32 /s repdrvfs.DLL
regsvr32 /s RPCRT4.DLL
regsvr32 /s rsaenh.DLL
regsvr32 /s SHELL32.DLL
regsvr32 /s shsvcs.DLL
regsvr32 /s /i swprv.DLL
regsvr32 /s tschannel.DLL
regsvr32 /s USERENV.DLL
regsvr32 /s vss_ps.DLL
regsvr32 /s wbemcons.DLL
regsvr32 /s wbemcore.DLL
regsvr32 /s wbemess.DLL
regsvr32 /s wbemsvc.DLL
regsvr32 /s WINHTTP.DLL
regsvr32 /s WINTRUST.DLL
regsvr32 /s wmiprvsd.DLL
regsvr32 /s wmisvc.DLL
regsvr32 /s wmiutils.DLL
regsvr32 /s wuaueng.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\catsrv.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\catsrvut.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\CLBCatQ.DLL
net start "COM+ Event System"

=====

Pokiaľ nič z toho nezaberie (reštart ste robili, hej ?), tak ešte môže byť niečo rozhasené v registroch.

Ja som s úspechom vyskúšal utilitku na opravu od Macrium-u. Urobí všetko vyšsie uvedené (okrem CHKDSK samozrejme).

VSSfix 32bit - download
VSSfix 64bit - download

Local mirror: 32 bit, 64 bit