Net utils

 Apps

Networx - zmonitoruje aktuálnu rýchlosť a prietok dát (denne, mesačne, ....). K dispozícií installer aj portable (32 aj 64 bit).

networx

 

 

 

 

 

 

 

Robotask - zautomatizuje niektoré činnosti, celkovo asi 26 kategórií, 192 funkcií, a pri trigeroch 9 kategórií a 17 udalostí. Práca so súbormi, FTP, mailami, okná, message, SQL query, procesy, registre, clipboard, ....

robotask

 

 

 

 

 

 

 

Total network monitor - zaujimavá vec na menšie projekty. Ping, dostupnosť služby (portu), lokálne performance (fyzická RAM, virtual, CPU, počet procesov), práca s Event Viewrom, práca so súbormi (veľkosť, počet, obsah0, miesto na disku, ...

tnm

 

 

 

 

 

 

Alchemy network monitor - niečo podobné ako vyššie uvedené.

alchemy network monitor